Kaktusjord

Odla dina kaktusar med optimal jordblandning rik med lavasten!
Plantor som kaktusar och suckulenter behöver bra dränering.
Lär dig hur du blandar din egen jord med vår vulkangrus eller köp vår förblandade jord från 35kr!

Köp Kaktusjord

(förblandade jord för kaktusar och suckulenter)

kaktusjord

  • Innehåll: Pimpsten, Scoria, grönkompost, kokosfiber, Lergranulat
  • Karaktär: Jorden har bra dränering och håller samtidigt tillräckligt med vatten och näring för en bra och hälsosam tillväxt.
  • Användningsanvisningar: Använd blandningen för växter som behöver bra dränering som kaktus, suckulenter och caudex. När man byter från ett befintligt medium till vår kaktusmix är det en bra idé att blanda dem båda till en början för att ge plantan tillräckligt med tid för att vänja sig vid den nya jorden.
Storek Pris Frakt*
2 liter
Slutsåld
66 kr
8 liter
Slutsåld
98 kr
24 liter
Slutsåld
109 kr
48 liter
Slutsåld
218 kr
Tyvärr kommer vi inte att lägga till fler lager.(Vi lägger ner verksamhet!)
 

Blomjord till kaktusar?

Det är inte omöjligt att odla kaktusar i 100% blomjord men det är mer nackdelar än fördelar. Blomjorden håller mycket vatten och har därmed ökad risk för röta och infektioner, vilket kaktusar är mycket känsliga för.

Plus, när blomjord torkar upp fastnar partiklarna i varandra (kompaktering) och vattnet kan inte sugas upp lika lätt på grund av ytspänningen. Istället sipprar det ner längs sidorna på krukan utan att tas upp av växten och kan på så vis skapa undervattning.

Till sist, blomjordens vikt kan bli ett problem. Kaktusar har tunga kroppar och om inte krukan är tillräckligt tung kan växten lätt falla när man planterar i ett medium med låg densitet som blomjord.

”Så- och kaktusjord” då?

Man kan hitta produkter som kallas Såjord / kaktusjord i många vanliga trädgårdsaffärer. De är normalt en blandning av blomjord och sand. Den är mindre gödslad och förhindrar således gödselskada vilket annars kan vara ett problem för kaktusar. Men bara denna egenskap borde inte räcka för att få kallas kaktusjord !

Det finns fortfarande problem som dränering, kompaktering och vikt. (Sand kan ger lite bättre dränering än att bara använda blomjord men det kan fortfarande orsaka stående vatten och risken för röta är således fortfarande hög.)

Kaktusjord från Öken växtbutik

Vi använder 60% lavasten i blandningen vars porösa yta fångar en balanserad mängd syre och vatten medan den dränerar ut överskottsmängden. Denna lavasten blandas med organisk material som har bra kvalitet samt tillverkad på ekologist sätt. (Vi använder inte torvbaserad blomjord av miljöskäl. Se nedan)
Vår kaktusjord passar till de flesta kaktusar och suckulenter och ger bra miljö till deras rotsystemet. Jorden har bra organisk / mineral balans och gör det enklare för odlarna att ta hand om växterna.

Så gör du din egen kaktusjord blanding

Grunderna för jordblanding till kaktus, suckulent och caudex

Om du är avancerad kaktusodlare, vill du kanske försöka blanda jorden själv.
Varje erfaren kaktusodlare brukar ha sitt eget jordrecept men det går inte att säga vilken blandning som är ”bäst” utan det beror på vilken sorts växt du blandar jorden till, hur du själv brukar vilja ta hand om dina växter, tillgänglighet till material i ditt närområde samt hur varm/kall och torr/fuktig miljö din växt ska vistas i.

Material till kaktusjordblandning

I tabellen hittar man material som ofta används i jordblandningar och är allmänt tillgängliga i Sverige.
Läs också >> Jämför pimpsten, Leca, perlit och vermikulit

Material Beskrivning
torv Huvudmaterial till den mesta blomjorden man kan köpa från en vanlig trädgårdsaffär. Den håller vatten och näring bra, är billig och används i många olika odlingssituationer. Men nyligen diskuteras mer och mer vilken allvarlig miljöpåverkan utvinnandet av torv har.
kokosfiber Det kan användas ungefär på samma sätt som torv och har därför blivit mer och mer känd som ett ekologiskt alternativ till torv.
kompost Dekomponerat organiskt material. Den är mycket näringsrik och används därför bara partiellt i jordblandningar.
sand Används för att förbättra dränering. Ju större partikelstorlek, ju bättre dränering.
lera Håller vatten och näring jättebra. Används till växter som vill ha jorden kontinuerligt fuktig.
pimpsten Vulkaniskt glas. De har porös yta som formats naturligt vid vulkanisk värme. Det anses vara mer ekologiskt än konstgjorda alternativ som perlit, vermikulit eller Leca, vilka måste värmas upp i mer än 1000 grader. Den släpper och håller vatten med bra balans och gör att syre lätt kan nå ner till växters rötter. Den är väldigt hållbar och till och med återanvändningsbar.
Leca Lightweight expanded clay aggregate. Den är porös och dränerar väldigt bra.
perlite Expanderat vulkaniskt glasmineral. Den har porös yta och är användbar för att öka syrehalten i jorden.
vermikulit Fyllosilikatmineral. Den expanderar i lösa lager vid värmebehandling och används för att hålla fuktighet samt syren i jorden.

Skillnad mellan vanlig jordblandning och kaktusjordblandning

När man blandar egen jord, använder man vanligtvis de material som nämnts ovan.
Till vanliga krukväxter brukar man komponera blandningen med material som torv eller kokosfiber som huvudmaterial. Man kan blanda den med 20-40% kompost för att lägga till extra näring och 10-40% mineral material som perlit, vermikulit, pimpsten, sand eller Leca för att förhindra kompaktering.

jordblandning till vanlig krukväxter
kaktus jordblandning
 

När man blandar jord till kaktusar brukar man istället använda motsatt metod och börja med icke-organiska material som huvudmedie. Från alla material i listan ovan, är pimpsten den mest passande. Beroende på växtens sort och hur ofta man vill vattna den, använder man 40-80%+ pimpsten i blandningen. Det finns till och med kaktusodlare som använder 100% pimpsten till sina kaktusar, men då torkar växten jättesnabbt och man måste vattna så ofta som varje eller varannan dag.

Torv, kokosfiber, fin sand eller lera används för att justera vattenhållningsförmåga. Torv och kokos kan användas upp till 60%. Lera håller väldigt mycket vatten så man måste vara försiktigt när man använder mer än 5% i blandningen.
Man kan blanda i lite kompost också men för att förhindra att plantornas rötter tar skada borde man börja med så lite som 5%.