gullanka kokedama

Gullranka Kokedama
(Epipremnum aureum)
220kr


Läge

Gullrankan trivs både i ljus och halvljus miljö. Direkt solljus på sommaren i kombination med torr varmluft kan dock orsaka bränning i blad. Sätt in den lite i rummet om du ser att den får brunkantade blad. Den är relativt mörktålig och kan placeras så långt som 3-4 meter ifrån ett fönster.

Vatten

  • 1-2 gånger i vecka på sommar
  • 1 gånger i vecka på vår och höst
  • 0.5-1 gånger i vecka på vinter

*Detta är bara en grov vägledning. Vattna när bollen blir torr. Om du ska åka på en lång resa, lägg den i en liten skål med 1-2 cm vatten i botten.

Läs gärna grundläggande skötselråd för krukväxter om du önskar ytterligare information.